Program

AMBILAN JANUARI 2009

Kumpulan Major Elektif 1 Elektif 2
SMPSS1109
Pengajian Sosial
Pendidikan Jasmani
Bahasa Melayu
SMPSN1109
Sains
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Moral
SMPPJ1109
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Moral
SMPPM1109
Pemulihan
Bahasa Melayu
Matematik

AMBILAN JANUARI 2010

Kumpulan Major Elektif 1 Elektif 2
SMPSS1110
Pengajian Sosial
Pendidikan Jasmani
Bahasa Melayu
SMPSN1110
Sains
Pendidikan Jasman
Pendidikan Moral
SMPPJ1110
Pendidikan Jasmani
Pedidikan Kesihatan
Pendidikan Moral
SMPPM1110
Pemulihan
Bahasa Melayu
Matematik

AMBILAN JANUARI 2011

Kumpulan Major Elektif 1 Elektif 2
SMPPA1111
Pendidikan Islam
Bahasa Arab
Pendidikan Al-Quran
SMPSN111
Sains
Pendidikan Jasman
Pendidikan Moral
SMPSS1111
Pengajian Sosial
Pedidikan Jasmani
Pendidikan Moral
SMPBM1111
Bahasa Melayu
Pendidikan Jasmani
PSV
SMPTL1111
TESL
Language Arts
PSK

AMBILAN JANUARI 2012

Kumpulan Major Elektif 1 Elektif 2
SMPMT1112
Matematik
Pendidikan Jasmani
English Language
SMPMT1212
Pemulihan
Bahasa Melayu
Matematik
SMPTL1112
TESL
Language Arts
Sains
SMPTL2112
TESL
Language Arts
Sains

AMBILAN JANUARI 2013

Kumpulan Major Elektif 1 Elektif 2
SMPBA1113
Bahasa Arab
Matematik
Pendidikan Islam
Pendidikan Muzik
Sains
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Moral
Pendidikan Sejarah
Pendidikan Seni Visual
SMPMZ1113
Pendidikan Muzik
SMPPJ1113
Pendidikan Jasmani
SMPPA1113
Pendidikan Islam
SMPPA2113
Pendidikan Islam
SMPPR1113
Prasekolah
SMPPR2113
Prasekolah
SMPPR3113
Prasekolah
SMPTL1113
TESL
Language Arts
SMPTL2113
TESL
Language Arts
SMPTL3113
TESL
Language Arts

AMBILAN JUN 2013

Kumpulan Major Elektif 1 Elektif 2
SMPPM1613
Pemulihan
Bahasa Melayu
Pendidikan Moral
SMPBM1613
Bahasa Melayu
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan

AMBILAN JUN 2014

Kumpulan Major Elektif 1 Elektif 2
SMPMZ1614
Muzik
Sains
Akan Ditetapkan
SMPPM1614
Pemulihan
Matematik
SMPTL1614
TESL
Language Arts