AJK

STRUKTUR ORGANISASI JK PENGAKREDITASIAN IPGKTAR 2018

Penasihat : Puan Hamsiah Binti Abdullah Masni (Pengarah)
Pengerusi : Dr. Hjh. Rahmah Binti Murshidi (Timbalan Pengarah)
Timbalan Pengerusi : Dr. Poon Cheng Yong (Setiausaha Akademik/Jabatan Ilmu Pendidikan)
Penyelaras : Dr. Gan We Ling (Jabatan Matematik)
Penolong Penyelaras : Dr. Ho Theen Theen (Jabatan Bahasa)
Setiausaha : Ustaz Ahmad Khairudin Bin Taha (Jabatan Pendidikan Islam & Moral)
Jawatan Kuasa Kerja Penyediaan Dokumentasi
Ketua : Puan Shirley Goh Seok Ai (Penyelaras SRR/Jabatan Bahasa))
Ahli : Encik Tay Nguong Yong (Penyelaras CV Pensyarah/Jabatan Bahasa)
Encik Lee Hou Yew (Penyelaras Penyediaan Slaid/Jabatan Teknologi Pendidikan)
Cik Cynthia Chan Sing Mei (Penyelaras Laman Mikro/Unit Teknologi Maklumat)
Ahli Bersekutu : Semua Ketua Jabatan
Semua Ketua Unit
Penyelaras Program yang dilantik oleh Ketua Jabatan
Jawatan Kuasa Kerja Pemantauan Dalaman
Ketua : Ustaz Nik Zul Azhar Bin Nik Hassan (Jabatan Pendidikan Islam & Moral)
Ahli : Cik Chang Yun Ping (Jabatan Sains Sosial)
Encik Muhaimi Bin Suhaili (Jabatan Pengajian Melayu)
Ahli Bersekutu : Ketua Penyelaras Pengurusan Kualiti
Pemegang PT05
Pemegang PT06
Semua Penyelaras Program Akademik (PISMP, KDPM-KDC, KDC-SABK, PDPM)
Jawatan Kuasa Kerja Pemantapan OBE
Ketua : Cik Habibah Binti Marzuki (Jabatan Sains)
Ahli : Encik Moris Anak Henry Manjat (Jabatan Sains Sosial)
Dr. Teng Kie Yin (Jabatan Ilmu Pendidikan)
Puan Jacqueline Anak Badar (Unit LDP)
Ahli Bersekutu : Jurulatih OBE
Jawatan Kuasa Kerja Pengelolaan Audit
Ketua : Puan Candrawati Binti Ibrahim (Jabatan PJK)
Ahli : Encik Sapiee Bin Saidi (Jabatan Pengajian Melayu)
Puan Azalina Binti Azmi (Jabatan Bahasa)
Encik Ahmad Shah Bin Abu Bakar (Unit Kokurikulum)
Encik Hayzelone Ak Tommy (Unit Perkhidmatan)
Ahli Bersekutu : LO yang dilantik