AJK

STRUKTUR ORGANISASI JAWATANKUASA AKREDITASI IPGKTAR 2019

Penasihat : Puan Anis Alisya Binti Abdullah (Pengarah)
Pengerusi : Dr. Hjh. Rahmah Binti Murshidi (Timbalan Pengarah)
Timbalan Pengerusi : Dr. Hjh. Noraini Binti Omar (Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik)
Penyelaras : Dr. Gan We Ling (Jabatan Matematik)
Penolong Penyelaras : Dr. Ho Theen Theen (Jabatan Bahasa)
Setiausaha : Encik Moris Anak Henry Manjat (Jabatan Sains Sosial & Teknologi)
Jawatan Kuasa Kerja Penyediaan Dokumentasi
Ketua : Encik Tay Nguong Yong (Penyelaras CV Pensyarah/Jabatan Bahasa)
Ahli :
Encik Lee Hou Yew (Penyelaras Penyediaan Slaid/Jabatan Sains Sosial & Teknologi)
Cik Cynthia Chan Sing Mei (Penyelaras Laman Mikro/Unit Teknologi Maklumat)
Ahli Bersekutu : Semua Ketua Jabatan
Semua Ketua Unit
Penyelaras Program yang dilantik oleh Ketua Jabatan
Jawatan Kuasa Kerja Pemantauan Dalaman
Ketua : Ustaz Nik Zul Azhar Bin Nik Hassan (Jabatan Pendidikan Islam & Moral)
Ahli : Encik Muhaimi Bin Suhaili (Jabatan Pengajian Melayu)
Dr. Wong Siew Lang (Unit Kokurikulum)
Cik Ernie Kho Siaw Nee (Unit Peperiksaan & Penilaian)
Ahli Bersekutu : Ketua Penyelaras Pengurusan Kualiti
Penggerak PT05
Penggerak PT06
Pemegang PT07
Semua Penyelaras Program Akademik (PISMP, PPISMP, PDPLI, PDPM, PDPP)
Jawatan Kuasa Kerja Pemantapan OBE
Ketua : Cik Habibah Binti Marzuki (Jabatan Sains)
Ahli : Dr. Teng Kie Yin (Jabatan Ilmu Pendidikan)
Encik Nguang Ung Siong (Unit Praktikum)
Puan Jacqueline Anak Badar (Unit LDP)
Ahli Bersekutu : Jurulatih OBE
Jawatan Kuasa Kerja Pengelolaan Audit
Ketua : Encik Sapiee Bin Saidi (Jabatan Pengajian Melayu)
Ahli : Puan Azalina Binti Azmi (Jabatan Bahasa)
Cik Hamsiah Binti Bontal (Jabatan PJK)
Encik Hayzelone Anak Tommy (Unit Keselamatan)
Ahli Bersekutu : LO yang dilantik
Runners yang dilantik

 

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA AKREDITASI IPGKTAR 2019

JAWATAN SPESIFIKASI TUGAS
Penasihat (Pengarah)
 • Memberi nasihat atas perancangan dan pelaksanaan aktiviti JK agar selaras dengan matlamat dan kehendak organisasi
Pengerusi (Timbalan Pengarah)
 • Memantau perancangan dan pelaksanaan aktiviti JK agar selaras dengan matlamat dan kehendak organisasi
 • Mempengerusikan mesyuarat JK
Timbalan Pengerusi (SUA)
 • Membantu Timbalan Pengarah memantau pelaksanaan aktiviti JK
 • Mempengerusikan mesyuarat JK atas arahan Pengarah/Timbalan Pengarah
Penyelaras
 • Merancang dan menyelaras semua aktiviti JK
 • Bertindak sebagai penggerak JKK Penyediaan Dokumentasi dan JKK Pengelolaan Audit
 • Menyediakan template dokumen MQA01 dan MQA02
 • Bertindak sebagai penghubung dengan pihak IPGK dan MQA
Penolong Penyelaras
 • Membantu Penyelaras menyelaras semua aktiviti JK
 • Bertindak sebagai penggerak JKK Pemantauan Dalaman dan JKK Pemantapan OBE
 • Merancang aktiviti yang selaras dengan kehendak OBE
 • Merancang aktiviti audit dalaman dan simulasi temu bual sebagai persediaan terhadap audit oleh pihak MQA
Setiausaha
 • Mengeluarkan notis mesyuarat JK
 • Mencatat minit mesyuarat JK
 • Menyediakan maklum balas mesyuarat JK
Ketua JKK
 • Membantu penggerak JKK masing-masing untuk melaksanakan tugas-tugas JKK
 • Menggerakkan dan mengagihkan tugas-tugas yang berkenaan kepada semua ahli JKK
Ahli JKK
 • Melaksanakan tugas yang diagihkan oleh Ketua JKK serta Penyelaras / Penolong Penyelaras
Ahli BersekutuK
 • Menghadiri mesyuarat JK atas jemputan/keperluan
 • Membantu JKK dalam bidang tugas yang berkenaan seperti yang dibincangkan dalam mesyuarat JK