Mukadimah

Laman Web MQF IPGKTAR diwujudkan bagi memudahkan pihak pengurusan atasan, para pensyarah, staf sokongan dan pelajar untuk mencari dan mengakses maklumat yang berkenaan dengan pengakreditasian program-program yang ditawarkan di IPGKTAR. Semoga Laman Web MQF IPGKTAR memberi manfaat kepada semua warga IPGKTAR sebagai medan sebaran maklumat berkaitan dengan Pengakreditasian Program di IPGKTAR

 

Perutusan

pengarah

Tahniah diucapkan kepada warga IPGM secara amnya dan warga IPGKTAR secara khususnya, kerana telah mendapat perakuan daripada Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan.

Daripada : Puan Anis Alisya Binti Abdullah Pengarah IPGKTAR