Muat Turun

Muka Depan Fail P&P Pelajar
Tulang Fail P&P Pelajar
Temu Bual MQA Pelajar

Bahan Rujukan Sesi Perkongsian Maklumat MQA
QA Requirements In A Nutshell
PEO & PLO Sains, Pendidikan Islam & Muzik
Apa itu MQF & MQA? - 19 Mac 2014
Bengkel Outcome Based-Education - 3 April 2014
Bengkel Persediaan Audit Pematuhan dan Outcome-Based Education - 3 April 2014
Taklimat SUA - 16 Mei 2014
Taklimat Kod Kursus & Dokumen COPPA Jadual 3 - 16 Mei 2014
Taklimat Menghadapi Audit Pematuhan Untuk Pelajar - 23 Mei 2014
Bengkel Pembinaan Skema TLO Peringkat Jabatan - 26 Mei 2014
Taklimat MQA Untuk Pelajar PISMP Ambilan Jun 2014 - 24 Jun 2014
Taklimat MQA Untuk Staf Sokongan - 1 Julai 2014
Perkongsian Maklumat MQA - 8 Ogos 2014
Penyediaan Fail PdP Pelajar - 22 September 2014
Taklimat Untuk Pelajar TESL - 22 September 2014
Simulated Interview - 22 October 2014
Taklimat untuk Pelajar PPG - 17 Januari 2015
Taklimat Menghadapi Audit Akreditasi PISMP PJJ - 7 Februari 2015
PEO & PLO PISMP (PJJ) IPGKTAR - 6 Mac 2015
Taklimat Persediaan Audit Akreditasi PISMP PJJ - 23 Mei 2015
Taklimat PISMP Jun 2015 - 24 Jun 2015
Taklimat OBE Constructive Alignment - 25 Jun 2015
Bengkel OBE Untuk Pelajar PISMP - 8 Ogos 2015
Simulasi Temubual - 8 Ogos 2015
Taklimat PDPM - 24 November 2015
Taklimat PISMP Jun 2016 - 12 Ogos 2016
Show Case File - 12 Ogos 2016
6a Lampiran A Isi Kandungan Fail Program dan Fail Kursus Jabatan - 03 November 2016
Isi Kandungan Fail Pembelajaran Kursus - 15 November 2016
Taklimat PDPLI Nov 2017 - 20 Ogos 2018
Simulasi Temu Bual Dr. Ho.ppt - 20 Ogos 2018
Bahan LPS OBE & CDL.pptx - 28 Februari 2019